กรรชัย


1

กำเนิดพลอย

งงครับ


-1

บอล

ไม่รู้


เสนอนิยามใหม่

กรรชัย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง