นิยามที่ดีที่สุด
ดูดเลือด

อาศัยนํ้าพักนํ้าแรงของผู้หญิงโสเภณีดำรงชีวิต.


แมงดาทะเลหางเหลี่ยมดูดเลือดกะหรี่ปั๊บ

ดูดเลือด

(กริยา.) เรียกเอาเงิน หรือทรัพย์สินของผู้อื่น ด้วยอาการขูดรีด หรือเอารัดเอาเปรียบอย่างยิ่ง.


"ช้าง"จะ"ดูดเลือด""มนุษย์"ทาง"ศีรษะ"