นิยามที่ดีที่สุด
ดูดตุ่ยป่ะ

คำเกรียนเนียนนิดๆชวนไปใส่ตุ่ย(กัญชา)


เห้ยย ! หมีพูห์ ไปดูดตุ่ยป่ะ ?