ดัดจริต


1

ทำตัวเยอะเกิน ทำตัวกระแดะ

ของตัวเองนี่ดีจังกุฟังแล้ว"ดัดจริต"สาส


เสนอนิยามใหม่

ดัดจริต
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง