นิยามที่ดีที่สุด
ดัดจริต

ทำตัวเยอะเกิน ทำตัวกระแดะ


ของตัวเองนี่ดีจังกุฟังแล้ว"ดัดจริต"สาส