ดีด


1

เป็นบุลคลที่คึกในบางเวลามากๆ หรือมีกำละเรี่ยวแรงอย่างหนักในเวลานั้น

ไอ้สัสคืนนี้กูดีด


เสนอนิยามใหม่

ดีด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง