นิยามที่ดีที่สุด
ดีด

เป็นบุลคลที่คึกในบางเวลามากๆ หรือมีกำละเรี่ยวแรงอย่างหนักในเวลานั้น


ไอ้สัสคืนนี้กูดีด