ิเด่้ดเ


1

เด้เด้ปด้

้เด้ปด้ดเ้


1

คบคบ

ควยบิดควยเบี้ยว


เสนอนิยามใหม่

ิเด่้ดเ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง