ดูซอบ


9

คู่รักคนหน้าแก่และหน้าเด็ก เกิดมาเติมเต็มกันและกันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความสูง ความแก่ ฯลฯ

ดูซอบฮาร์ดคอ


เสนอนิยามใหม่

ดูซอบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง