นิยามที่ดีที่สุด
ดูซอบ

คู่รักคนหน้าแก่และหน้าเด็ก เกิดมาเติมเต็มกันและกันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความสูง ความแก่ ฯลฯ


ดูซอบฮาร์ดคอ