ดิช้อน


1

ดิฉัน

ดิช้อนคีสว่า...


เสนอนิยามใหม่

ดิช้อน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง