ดุจหลัง ฉ


3

เปรียบเสมือนกลุ่มคนที่อยู่หลังฉาก ที่พร้อมจะผลักดันคนข้างหน้าให้ประสบความสำเร็จโดนที่ไม่หวังผลตอบแทน

พ่อแม่นั้นดุจหลัง ฉ ของลูก


เสนอนิยามใหม่

ดุจหลัง ฉ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง