นิยามที่ดีที่สุด
ดุจหลัง ฉ

เปรียบเสมือนกลุ่มคนที่อยู่หลังฉาก ที่พร้อมจะผลักดันคนข้างหน้าให้ประสบความสำเร็จโดนที่ไม่หวังผลตอบแทน


พ่อแม่นั้นดุจหลัง ฉ ของลูก