นิยามที่ดีที่สุด
เด๋เจะ

ในสมัยก่อนผู้คนมักใช้คำว่า "เดี๋ยวเจ็บ" แต่เนื่องจากกาลเวลาที่ผันเปลี่ยนทำให้เกิดการเปลี่ยนผันของคำ เกิดการเพี้ยนกลายมาเป็นคำที่สั้นกะทัดรัด ง่ายต่อการพิมพ์และการออกเสียง กลายเป็นคำว่า "เด๋เจะ" ออกเสียงว่า เด๋-เจะ ซึ่งแปลว่า เดี๋ยวเจ็บ นั่นเอง


A : สวัสดี อย่า อิอิ
B : กวนหรา
A : อืม
B : เด๋เจะ!