เด๋เจะ


6

ในสมัยก่อนผู้คนมักใช้คำว่า "เดี๋ยวเจ็บ" แต่เนื่องจากกาลเวลาที่ผันเปลี่ยนทำให้เกิดการเปลี่ยนผันของคำ เกิดการเพี้ยนกลายมาเป็นคำที่สั้นกะทัดรัด ง่ายต่อการพิมพ์และการออกเสียง กลายเป็นคำว่า "เด๋เจะ" ออกเสียงว่า เด๋-เจะ ซึ่งแปลว่า เดี๋ยวเจ็บ นั่นเอง

A : สวัสดี อย่า อิอิ
B : กวนหรา
A : อืม
B : เด๋เจะ!


-6

"เด๋เจะ" เป็นภาษาของชนเผ่าฮารัมโบนในแถบแอฟริกา ซึ่งมีความหมายว่า "หิวน้ำ" ซึ่งได้มีคนเอเชียไปท่องเที่ยวแล้วได้ยินคำนี้มา ตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวเอเชียได้ยินคำนี้ มีชายชนเผ่าคนนึงพูด "เด๋เจะ!" พร้อมกับเอามือตีที่ตูดลูกของเขา เพราะชายคนนี้หิวน้ำมาก แล้วลูกของเขาจึงไปหยิบน้ำมาให้ ซึ่งในตอนนั้นนักท่องเที่ยวได้เดินทางออกไปแล้ว นักท่องเที่ยวเลยเข้าใจผิดมาตลอดแล้วเอาคำนี้มาเผยแพร่...

ชนเผ่า : เด๋เจะ!! (มือตีไปที่ตูดลูก)
ลูกชนเผ่า : (วิ่งไปหยิบน้ำ)


เสนอนิยามใหม่

เด๋เจะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง