นิยามที่ดีที่สุด
แด้แจโล่

ทรีพีที่เรียลยิ่งกว่าเรียล กอด รัด ฟัดกันกลางเวที เคะหนึ่งเมะสอง เลือกไม่ถูกเลยจริงๆ


แด้แจ แด้โล่ โล่แจ