แด้แจโล่


2

ทรีพีที่เรียลยิ่งกว่าเรียล กอด รัด ฟัดกันกลางเวที เคะหนึ่งเมะสอง เลือกไม่ถูกเลยจริงๆ

แด้แจ แด้โล่ โล่แจ


เสนอนิยามใหม่

แด้แจโล่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง