ดจรหบหบ1

ดิตจะหรัตหิตบี่เหี้ยวบี้(คำผลวน)

ดัตจริตหีบิตหีเบี้ยว


เสนอนิยามใหม่

ดจรหบหบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง