ดัดจริตหีบิดหีเบี้ยว


1

เป็นอาการของคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งปากมดลูกระยะแรกมักมีอาการคัน
เป็นระยะๆ

โอ๊ะ โอ๊ย สัส แม่ง ควยเอ๊ย!!


-4

ข้างบนพ่องตาย

อิอิ


-5

เหี้ยอะไร? สัส kuy ควย

เหี้ยอะไร? สัส kuy ควย
เหี้ยอะไร? สัส kuy ควยเหี้ยอะไร? สัส kuy ควยเหี้ยอะไร? สัส kuy ควยเหี้ยอะไร? สัส kuy ควยเหี้ยอะไร? สัส kuy ควยเหี้ยอะไร? สัส kuy ควยเหี้ยอะไร? สัส kuy ควยเหี้ยอะไร? สัส kuy ควยเหี้ยอะไร? สัส kuy ควยเหี้ยอะไร? สัส kuy ควยเหี้ยอะไร? สัส kuy ควยเหี้ยอะไร? สัส kuy ควยเหี้ยอะไร? สัส kuy ควย


เสนอนิยามใหม่

ดัดจริตหีบิดหีเบี้ยว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง