นิยามที่ดีที่สุด
ดัดจริตหีบิดหีเบี้ยว

เป็นอาการของคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งปากมดลูกระยะแรกมักมีอาการคัน
เป็นระยะๆ


โอ๊ะ โอ๊ย สัส แม่ง ควยเอ๊ย!!

ดัดจริตหีบิดหีเบี้ยว

ข้างบนพ่องตาย


อิอิ