นิยามที่ดีที่สุด
ดังไฟ

(กำเมือง) ก่อไฟ


ไปดังไฟหุงข้าวลุ

ดังไฟ

เบ็บนี้


ทำไมถึงทำเบ็บนี้