แดงต้อย


3

เป็นศัพท์ไว้เรียกผู้หญิงที่สวยงาม

หูยยย ดูเธอคนนั้นสิช่างแดงต้อยจริงๆ


2

เป็นศัพท์ใหม่อุบัติจาก "เกรียน ฟิคชั่น" คำว่า "แดงต้อย" เป็นตัวละครตัวนี้มีกริยาที่น่าตบตอแหลเเละสตอมาก "แดงต้อย" จึงหมายถึงคนที่มีพฤติกรรมน่าตบ

เฮ๋ยแกรรรแกดูอิแบคฮยอนสินางแดงต้อยมากเลย


เสนอนิยามใหม่

แดงต้อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง