นิยามที่ดีที่สุด
แดงต้อย

เป็นศัพท์ไว้เรียกผู้หญิงที่สวยงาม


หูยยย ดูเธอคนนั้นสิช่างแดงต้อยจริงๆ

แดงต้อย

เป็นศัพท์ใหม่อุบัติจาก "เกรียน ฟิคชั่น" คำว่า "แดงต้อย" เป็นตัวละครตัวนี้มีกริยาที่น่าตบตอแหลเเละสตอมาก "แดงต้อย" จึงหมายถึงคนที่มีพฤติกรรมน่าตบ


เฮ๋ยแกรรรแกดูอิแบคฮยอนสินางแดงต้อยมากเลย