ได้ไง


1

ได้เง

เดทำ


เสนอนิยามใหม่

ได้ไง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง