นิยามที่ดีที่สุด
เด่งดึง

เด่งดึง (ด เด็ก) [สะกดผิด] → เต่งตึง (ต เต่า) [สะกดถูก] = ไม่หย่อนยาน


ช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ เมื่อลดได้แล้ว ผิวหนังจะกระชับเด่งดึงไม่หย่อนยาน