เด่งดึง


1

เด่งดึง (ด เด็ก) [สะกดผิด] → เต่งตึง (ต เต่า) [สะกดถูก] = ไม่หย่อนยาน

ช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ เมื่อลดได้แล้ว ผิวหนังจะกระชับเด่งดึงไม่หย่อนยาน


เสนอนิยามใหม่

เด่งดึง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง