ดีแต่กู้


4

พรรคที่อ้างประชาธิปไตย

เผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเอง


เสนอนิยามใหม่

ดีแต่กู้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง