นิยามที่ดีที่สุด
ดีแต่กู้

พรรคที่อ้างประชาธิปไตย


เผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเอง