ดีต่อใจ


1

แปลว่า โคตรอิน หรือ ดีที่สุดในใจ

บอกเลยว่าคำด่าคำนี้ดีต่อใจมาก


เสนอนิยามใหม่

ดีต่อใจ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง