นิยามที่ดีที่สุด
ดีต่อใจ

แปลว่า โคตรอิน หรือ ดีที่สุดในใจ


บอกเลยว่าคำด่าคำนี้ดีต่อใจมาก