นิยามที่ดีที่สุด
ดาตาย

ดา โครตตาย


ดาโครตตาย สมบัติตาย