ดาตาย


1

ดา โครตตาย

ดาโครตตาย สมบัติตาย


เสนอนิยามใหม่

ดาตาย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง