ดิ้น


3

แถ

ดิ้นดิ้นดิ้นดิ้น


เสนอนิยามใหม่

ดิ้น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง