ดุ้น


3

อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย

- ผู้ชายทุกคนมีดุ้น
- เห็นสวย ๆ อย่างนั้น ที่จริงแล้วเป็น "สาวดุ้น"


เสนอนิยามใหม่

ดุ้น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง