นิยามที่ดีที่สุด
ดุ้น

อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย


- ผู้ชายทุกคนมีดุ้น
- เห็นสวย ๆ อย่างนั้น ที่จริงแล้วเป็น "สาวดุ้น"