นิยามที่ดีที่สุด
ดุนดูดั๊บ

มาจากคำว่า คุณครูครับ ซึ่งกระแดะๆนิสเนิง


ดุนดูดั๊บ วันนี้ผมไม่มาโรงเรียนแล้วนะครับ