ดุนดูดั๊บ


1

มาจากคำว่า คุณครูครับ ซึ่งกระแดะๆนิสเนิง

ดุนดูดั๊บ วันนี้ผมไม่มาโรงเรียนแล้วนะครับ


เสนอนิยามใหม่

ดุนดูดั๊บ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง