เด็นผับ


1

ยูผับที่ทั้งที่ชีวิตมีแต่คำว่าหมอย

ออดิชั่นเด็นผับจำเป็นต้องรับกับสภาพหมอยหยิก หมอยเยอะ หมอยล้าน หมอยทำสี หมอยกระด้าง หมอยแตกปลาย หมอยแตกลาย หมอยตรง หมอยยืด หมอยย่น หมอยไหม้ได้


เสนอนิยามใหม่

เด็นผับ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง