โดนโดน


1

การที่เจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราถูกใจ

รูปนี้แมงโคตรโดนเลยหวะ


เสนอนิยามใหม่

โดนโดน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง