นิยามที่ดีที่สุด
โดนโดน

การที่เจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราถูกใจ


รูปนี้แมงโคตรโดนเลยหวะ