เเดนเซอร์YG


1

คุณชเวยาพ่า

ฉันรักคุณค่ะ เเดนเซอร์YG


เสนอนิยามใหม่

เเดนเซอร์YG
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง