นิยามที่ดีที่สุด
โดนทักษิณซื้อไปแล้วแน่ๆ

สิ่งต่างๆ บน Galaxy นี้ ล้วนถูกซื้อโดยทักษิณมาแล้วทั้งสิ้น


CNN BBC โดนทักษิณซื้อไปแล้วแน่ๆ