โดนทักษิณซื้อไปแล้วแน่ๆ


4

สิ่งต่างๆ บน Galaxy นี้ ล้วนถูกซื้อโดยทักษิณมาแล้วทั้งสิ้น

CNN BBC โดนทักษิณซื้อไปแล้วแน่ๆ


เสนอนิยามใหม่

โดนทักษิณซื้อไปแล้วแน่ๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง