ดีแต่พูด


-3

อภิซวย และพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ไม่เคยชนะเลือกตั้งด้วยตนเอง

เบื่อแก๊งดีแต่พูด วันๆไม่ทำห่าไรเลย


เสนอนิยามใหม่

ดีแต่พูด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง