นิยามที่ดีที่สุด
ดีแต่พูด

อภิซวย และพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ไม่เคยชนะเลือกตั้งด้วยตนเอง


เบื่อแก๊งดีแต่พูด วันๆไม่ทำห่าไรเลย