นิยามที่ดีที่สุด
ดัดสันดาร

แปลว่าดัดสันดารใหม่


เบสท์ไปดัดสันดารใหม่(ชื่อนี้ขอยกตัวอย่างไม่ใช่จะด่า)