ดัดสันดาร


0

แปลว่าดัดสันดารใหม่

เบสท์ไปดัดสันดารใหม่(ชื่อนี้ขอยกตัวอย่างไม่ใช่จะด่า)


เสนอนิยามใหม่

ดัดสันดาร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง