นิยามที่ดีที่สุด
กะซวก

(๑) (ภาษาปาก) (กริยา.) แทง เช่น กะซวกไส้

(๒) (กริยา.) กินอย่างรวดเร็วเพราะหิว เช่น กะซวกก๋วยเตี๋ยวไป ๓ ชาม.


"ช้าง"จะ"สังหาร""มนุษย์"โดยการเอา"งวง""กะซวก""ทวารหนัก".