กาญจนา


5

แปลว่าทองสุกใสสะอาด

ทองเนื้อแท้


-1

50 ปี

มั่วแล้วสัส


เสนอนิยามใหม่

กาญจนา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง