นิยามที่ดีที่สุด
กาญจนา

แปลว่าทองสุกใสสะอาด


ทองเนื้อแท้

กาญจนา

50 ปี


มั่วแล้วสัส