นิยามที่ดีที่สุด
กัญจัง

กัญชา ลองแล้วจะค้นพบความเวิ้งว้างอันกว้างใหญ๋


มึงมีกัญจังไหม

กัญจัง

กัญจัง เป็นเทพีอยู่ในน้ำ เธอเป็นคนเมตตา รักสัตว์ มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น กัญจังเป็นที่ชื่นชมและปองหมายของเทพและใครต่อใครอีกหลายคน เธอมีหน้าตาที่งดงามมาก สวยกว่าเทพีองค์ ซึ่งทำให้เทพีองค์อื่นอิจฉา แต่เธอก็มีเชื้อสายเกาหลี เพราะพ่อของเธอ มาจากแม่น้ำจากเกากลี แม่ของเธอมาจากแม่น้ำเนเธอร์แลนด์ ทั้ง 2 พบรักกัน จนบัดดี้ พ่อแม่ของเธอได้เสียชีวิตไปแล้วหลังจากสงคราโลกครั้งที่ 1


กัญจัง = นางฟ้า เทพี นางสวรรค์ นางงาม สาวสวย