นิยามที่ดีที่สุด
กัญญาภัค

เป็นชื่อจริงของคน ซึ่งแปลว่า หญิงสาวผู้มีศิริมงคล


เด็กหญิงกัญญาภัค
นางสาวกัญญาภัค