กัญญาภัค


0

เป็นชื่อจริงของคน ซึ่งแปลว่า หญิงสาวผู้มีศิริมงคล

เด็กหญิงกัญญาภัค
นางสาวกัญญาภัค


เสนอนิยามใหม่

กัญญาภัค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง