นิยามที่ดีที่สุด
กชรัตน์

เด็กนักเรียนมีสิ่งแปลกๆอยู่เสมอ เพื่อนๆบางกลุ่มรู้สึกไม่ค่อยดีกับเธอซักเท่าไหร่


กชรัตน์มาแล้ว!

กชรัตน์

กช [= ดอกบัว] + รัตนะ [= แก้ว] = กชรัตน์ [= ดอกบัวแก้ว]


กชรัตน์ อ่านว่า [กด-ชะ-รัด]

กชรัตน์

แฟน ซาโมซา


....