นิยามที่ดีที่สุด
กูจาบร้า

พอสักที หยุดสักที


กู จา บร้า

กูจาบร้า

มาจากคำว่า "กูจะบ้าตาย" หมายถึง อยากจะเป็นแสดงความรู้สึกประมาณว่า ไม่ไหว พอกันที


พอสักที กูจาบร้าม