กูจาบร้า


1

มาจากคำว่า "กูจะบ้าตาย" หมายถึง อยากจะเป็นแสดงความรู้สึกประมาณว่า ไม่ไหว พอกันที

พอสักที กูจาบร้าม


1

พอสักที หยุดสักที

กู จา บร้า


เสนอนิยามใหม่

กูจาบร้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง