นิยามที่ดีที่สุด
แก่ ใจดี สปอร์ต กทม

ความใจกว้าง ความป๋า พร้อมจะอุปถัมภ์และเลี้ยงดูอย่างดี


A: แก่ ใจดี สปอร์ต กทม
B: แล้วไง
A: มีไรให้ช่วยก็บอกได้
A: ส่วนมากเป้นค่า คอนโด ผ่อนรถ

A: เงียบ สงสัยไม่ช้อต