แก่ ใจดี สปอร์ต กทม


44

ความใจกว้าง ความป๋า พร้อมจะอุปถัมภ์และเลี้ยงดูอย่างดี

A: แก่ ใจดี สปอร์ต กทม
B: แล้วไง
A: มีไรให้ช่วยก็บอกได้
A: ส่วนมากเป้นค่า คอนโด ผ่อนรถ

A: เงียบ สงสัยไม่ช้อต


เสนอนิยามใหม่

แก่ ใจดี สปอร์ต กทม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง