นิยามที่ดีที่สุด
กูจาบา

มาจากคำว่า "กูจะบ้าตาย" หมายถึง อยากจะเป็นแสดงความรู้สึกประมาณว่า ไม่ไหว พอกันที


พอสักที กูจาบา