กูจาบา


1

มาจากคำว่า "กูจะบ้าตาย" หมายถึง อยากจะเป็นแสดงความรู้สึกประมาณว่า ไม่ไหว พอกันที

พอสักที กูจาบา


เสนอนิยามใหม่

กูจาบา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง