ก-จ-ด-ต-บ-ป-อ


13

ก-จ-ด-ต-บ-ป-อ
ไก่ จิก เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง
นี่คือแบบเก่า

แบบใหม่
กระ เจี๊ยว เด็ก โต แบ ปลาย ออก
5555

จากแอดกล้า รร.ประถม เกรียน


เสนอนิยามใหม่

ก-จ-ด-ต-บ-ป-อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง