นิยามที่ดีที่สุด
ก-จ-ด-ต-บ-ป-อ

ก-จ-ด-ต-บ-ป-อ
ไก่ จิก เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง
นี่คือแบบเก่า


แบบใหม่
กระ เจี๊ยว เด็ก โต แบ ปลาย ออก
5555

จากแอดกล้า รร.ประถม เกรียน