นิยามที่ดีที่สุด
ง่าวปั๋นควาย

โง่เหมือนควาย


อิสัส ง่าวปั๋นควาย