นิยามที่ดีที่สุด
เงือก

หน้าตาไม่ดี, หน้าตาแย่.
มักใช้คู่กับคำว่า "นก"ที่แปลว่า พลาด, ไม่สำเร็จ รวมเป็นคำว่า นกเงือก
ซึ่งแปลว่า หน้าตาไม่ดีแล้วยังจะพลาดเหยื่อไปอีก


หน้ามึงมันเงือกไง มึงก็เลยนก