นิยามที่ดีที่สุด
ง้องเเง้ง

เงี่ยนสัสหมาเงี่ยนเหี้ยๆ


กูง้องเเง้งมาก