ง้องเเง้ง


1

เงี่ยนสัสหมาเงี่ยนเหี้ยๆ

กูง้องเเง้งมาก


เสนอนิยามใหม่

ง้องเเง้ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง