ง่อว


1

ว. คำลงท้ายประโยคเพื่อให้ดูกวนส้นตีนขึ้น บางครั้งก้ใช้เป็นคำโดดคำเดียวในประโยค

A: มีชื่อกูในพจนานุเกรียนด้วยแหละ
B: ง่อวววววววว


1

เหมือนการเรียกร้องความสนใจเล็กๆน้อยๆ เหมือนคล้ายๆแงงงงงงงงงงงง

A:วันนี้ทำข้อสอบไม่ทันเลยอะ
B:ง่อวววววว พลาดๆ T T


1

ใช้เรียกตีนในยามจำเป็น

A: น้องๆ..หลบมางหน่อย!!
B:ง่อววววววววว


เสนอนิยามใหม่

ง่อว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง