นิยามที่ดีที่สุด
ง่อว

ใช้เรียกตีนในยามจำเป็น


A: น้องๆ..หลบมางหน่อย!!
B:ง่อววววววววว

ง่อว

เหมือนการเรียกร้องความสนใจเล็กๆน้อยๆ เหมือนคล้ายๆแงงงงงงงงงงงง


A:วันนี้ทำข้อสอบไม่ทันเลยอะ
B:ง่อวววววว พลาดๆ T T

ง่อว

ว. คำลงท้ายประโยคเพื่อให้ดูกวนส้นตีนขึ้น บางครั้งก้ใช้เป็นคำโดดคำเดียวในประโยค


A: มีชื่อกูในพจนานุเกรียนด้วยแหละ
B: ง่อวววววววว