นิยามที่ดีที่สุด
เงอะ,เหนอะ

คำลงท้าย สมมุติมี น ลงท้านใส่เหนอะ ต ลงท้ายใส่เตอะ


ซ้ง = ซ้งเงอะ!