เงอะ,เหนอะ


1

คำลงท้าย สมมุติมี น ลงท้านใส่เหนอะ ต ลงท้ายใส่เตอะ

ซ้ง = ซ้งเงอะ!


เสนอนิยามใหม่

เงอะ,เหนอะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง