เงอะ


10

คำอุทานแสดงความตกใจแบบ(ที่คนพูดคิดว่าตนนั้น)ใสซื่อที่สุดในสามโลก

เงอะ! ตัวทำไรอะ โตะใจหมดเลย


เสนอนิยามใหม่

เงอะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง