นิยามที่ดีที่สุด
งี่

โง่


มาค้นหาหาพ่องเมิงเหรอ งี่มากตอนด่าเลยชิ