นิยามที่ดีที่สุด
ฆ่ามัน

จงรอเมื่อถึงเวลานั้นมาถึง


จะลีลาหาพระแสงกระไร ใยไม่มาหํ่าหั่นฆ่าฟันกัน