ฆ่ามัน


1

จงรอเมื่อถึงเวลานั้นมาถึง

จะลีลาหาพระแสงกระไร ใยไม่มาหํ่าหั่นฆ่าฟันกัน


เสนอนิยามใหม่

ฆ่ามัน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง