นิยามที่ดีที่สุด
ปัญญาอ่อน

มึงไง


a : กุว่ามึงปัญญาอ่อนนะ
b : ไม่..ค..คือตามจ..จิง ร...เรา ค... คือเพนก..กวิน ช..ช่าย เราคือเพนกวิน..
ตู๊ดๆ
b : แปปนะั พะพ่อเราโทรตามให้ไปกู้น้ำแข็งละลา่ยที่ข..ขั้วควยโลกเหนือแล้ว เดี๋ยวมานะ

ปัญญาอ่อน

บุคลิกของโนบิตะ


เยด