ปู่ชิว


1

สมัยก่อน แม่งผอมแห้ง เดี๋ยวนี้ แม่งเล่นกล้าม หุ่นล่ำ น่าลูบไล้ ควยก็ใหญ่

ชิวสายแย้ง


เสนอนิยามใหม่

ปู่ชิว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง