นิยามที่ดีที่สุด
ปู่ชิว

สมัยก่อน แม่งผอมแห้ง เดี๋ยวนี้ แม่งเล่นกล้าม หุ่นล่ำ น่าลูบไล้ ควยก็ใหญ่


ชิวสายแย้ง