นิยามที่ดีที่สุด
ปัญญา นิรันดร์กุล

ผู้ดำเนินรายการเบอร์ 1 ของประเทศไทย มีท่าไม้ตายที่ทำให้ผู้เข้าแข่งขันตื่นเต้นจนใจจะขาด


ถูกต้องนะครับ