ปัญญา นิรันดร์กุล


1

ผู้ดำเนินรายการเบอร์ 1 ของประเทศไทย มีท่าไม้ตายที่ทำให้ผู้เข้าแข่งขันตื่นเต้นจนใจจะขาด

ถูกต้องนะครับ


เสนอนิยามใหม่

ปัญญา นิรันดร์กุล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง