ป้าจา


1

เดกเดกเ

ดกเกดเดกเ


เสนอนิยามใหม่

ป้าจา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง